Predmeti

KRITIKA URBANIH POJAVNOSTI I PROCESA U KONTEKSTU TRANZICIJE, GLOBALIZACIJE I INTERNACIONALIZACIJE

Naziv predmeta

KRITIKA URBANIH POJAVNOSTI I PROCESA U KONTEKSTU TRANZICIJE, GLOBALIZACIJE I INTERNACIONALIZACIJE

 Šifra

01.08.27.

Odgovorni nastavnik 

  Doc. dr Nihad H. Čengić

Ostali učesnici u nastavi

 

Godina studija

II

Semestar

III

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu:    Prema Pravilima studiranja

Cilj predmeta:

Zadnju deceniju XX vijeka obilježio je početak jedne vrlo zanimljive faze u razvoju prostora i pitanja uloge planiranja tog istog prostora. Cilj predmeta je razvijanje svijesti o pritiscima procesa tranzicije kroz kritičku analizu urbanih pojavnosti i procesa, te razvoj sposobnosti procjene prirode budućih kretanja u urbanizmu.

Očekivani  ishodi učenja:

Građenje sposobni za kritičku analizu, ocjenu i sintezu novih i kompleksnih ideja;
Sposobnost ocjenjivanja dokaza i izvlačenja odgovarajućih zaključaka;
sposobnost pisanja na vlastitom jeziku, koristeći tačno razne vrste arhitektonske literature;
sposobnost upotrebe Internet izvora

Sadržaj:

Definisanje i elementi kritičke analize;
Ontologija i epistemologija savremenog grada;
Kriteriji za identifikovanje urbanih pojavnosti i procesa;
Javni i privatni domen u procesu tranzicije – planiranje i samoorganizacija
Kapitalistički grad i socijalistički grad;
Metod "Istraživanje kroz planiranje" (studija slučaja)

 

Literatura:

Giddings, Bob (1998) "Urban Restoration and Sustainable Development In British City Centres", Proceedings of the International Conference on Sustainable Development and Spatial Planning in the European Territory, National Technical University of Athens May 1999. http://www.sustainable-cities.org.uk/db_docs/urbrestorex.pdf[19.01.2008.]
Houtzager, Peter et al. (2002) "Rights, Representation and the Poor: Comparisons Across Latin America and India", Development Studies Institute, London, Working Paper Series, No. 02-31
Sassen, Saskia (1998) Globalization and Its Discontent, New York: The New Press
Stiglitz, Joseph E.(2003) "Ethics, Market and Government Failure, and Globalization", paper presented to the Vatican Conference at the Ninth Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Sciences, Casina Pio IV, 2-6 May 2003.
Stiglitz, Joseph E. (2006) Making Globalization Work, New York, London: W.W. Norton &Company

 

Nastavne metode:
Predavanja i diskusija; Rad studenta pod nadzorom; Samostalni rad studenta sa malim nadzorom.

Načini provjere znanja:
Diskusija u seminaru; Izlaganje i odbrana studije slučaja;

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.