Student Mirza Hulusić izabran za predstavnika u nastavno-naučno vijeće fakulteta

19 Mart 2014
Student doktorskog studija Mirza Hulusić je 15.03.2014 godine izabran za predstavnika studenata u nastavno-naučno vijeće Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. 
Dužnost predstavnika je da zastupa prava studenata na Vijeću i da pravovremeno izvještava studente o donešenim zaključcima tokom Vijeća.     
Studenti doktorskog studija će na ovaj način biti aktivno uključeni u rad nastavno-naučnog vijeća Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. 
 

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.