Doktorske teze

DOKTORSKE DISERTACIJE

odbranjene na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

(dostupno u biblioteci fakulteta)

 

Babović,Nihad                               MIMAR SINAN I SELIMIJA. KREATIVNA MOĆ I KREIRANI SVETI PROSTOR.  2011.
Bajcinovci, Bujar INTEGRIRANI PROCES PROJEKTIRANJA DRUŠTVENO-STAMBENIH ZGRADA TRANSDISCIPLINARSNI PRISTUP EVOLUTIVNOM DIZAJNU. 2012.
Bijedić, Dženana OPTIMALIZACIJA EKOLOŠKIH LIMITA PRI DEFINIRANJU I MATRERIJALIZACIJI ARHITEKTONSKOG PROSTORA. 2006.
Bećirbegović, Madžida SPECIFIČNOST U ARHITEKTURI DŽAMIJA SA DRVENOM MUNAROM U BOSNI.   1987.
Bojanić, Svetozar SLOBODNO CRTANJE KAO CENTRALNO PROJEKTIRANJE (Dr.disertacija). 1988.
Božić, Jela ARHITEKT JOSIP VANCAŠ – ZNAČAJ I DOPRINOS ARHITEKTURI SARAJEVA U PERIODU AUSTRO-UGARSKE UPRAVE. 1989.
Božović, Bogdan ARHITEKTURA I PROSTOR BANJE ILIDŽA AUSTRO-UGARSKOG PERIODA.1987.
Burazor, Mladen FENOMEN HIBRIDNOG U SUVREMENOJ ARHITEKTURI. 2012
Burazor, Slavko ČELIČNI KONSTRUKTIVNI SISTEM KAO FAKTOR U PROCESU INTERNACIONALIZACIJE ARHITEKTURE. 1988.
Chabbouh-Akšamija, Lemja AUTENTIČNOST RURALNOG GRADITELJSTVA KAO PREDUVJET AKTIVNE ZAŠTITE. PILOT PROJEKAT BJELAŠNIČKOG SELA LEDIĆI. 2009.
Ćorović, Adi ANDREA BRUNO – KREIRANJE NOVIH AUTENTIČNOSTI U SUVREMENOM  PRISTUPU
KULTURNO-POVIJSNOJ BAŠTINI. 2012.                    
Čahtarević, Rada FRAKTALNE GEOMETRIJSKE STRUKTURE U ARHITEKTURI. 2002.
Čakarić, Jasenka VODA U „ IDEJI“ GRADA. POSEBAN OSVRT NA TRANSFORMACIJU I KONTEKST. 2010.
Čaušević, Amir ARHITEKTONSKO-KONSTRUKTIVNE KONCEPCIJE TORNJEVA SAKRALNIH OBJEKATA. 2009.
Čengić, Nihad OTVORENI JAVNI PROSTOR I URBANA FORMA. 2007.
Dreca, Šefkija REALIZACIJA ZNAČAJNIH GABARITA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA ISPOD POVRŠINE TERENA PRIMJENOM SAVREMENIH TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA. 1988.
Džidić Sanin VODOOTPORNI SISTEMI, ODREĐIVANJE DOPRINOSA VODOOTPORNOSTI BETONSKH ELEMENATA. 2013.
Đapa, Dušan GRADSKA DVORANA I SAVREMENOST. 1989.
Đikić, Zlatko NEKI ASPEKTI U RACIONALIZACIJI ZGRADE I UGRADNJE MONTAŽNIH SANITARNIH ĆELIJA I BLOKOVA U VISOKOGRADNJI.1988.
Đonlagić-Dreca, Šahzija POLIMERI KAO STVARAOCI ARHITEKTONSKOG MATERIJALA VISOKOG KVALITETA I ZNAČAJNE ESTETSKE VRIJEDNOSTI. 1980.
 Đurić-Zamolo, Divna  BEOGRAD KAO ORIJENTALNA VAROŠ POD TURCIMA OD 1521-1867.1975.
 Fejzić, Emir  OTVORENI SISTEM PREFABRIKACIJE JAVNIH GARAŽA. 1990.
 Galičić, Izet  USLOVLJENOSTI OTVORENOG SISTEMA INDUSTRIJALIZACIJE U VISOKOGRADNJI
 SA OSVRTOM NA PRIMJENU U SR BOSNI I HERCEGOVINI. l989.
Hadrović, Ahmet DEFINIRANJE ARHITEKTONSKOG PROSTORA NA PRIMJERU GRADSKE KUĆE
ORJENTALNOG TIPA U JUGOSLAVIJI. 1987.
Hadžimuhamedović, Amra INTEGRIRANJE GRADITELJSKOG NASLIJEĐA U TOKOVE POSLIJERATNE OBNOVE
S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMJER STOCA.2009.
Hadžimuhamedović, Fehim FENOMENOLOGIJA PRINCIPA GRAVITACIJE U ARHITEKTURI
SA POSEBNIM OSVRTOM NA SARAJEVO. 1994.
Hadžimusić, Emir UTVRĐIVANJE SEIZMIČKOG OPTEREĆENJA ZGRADA
PRIMJENOM KORELACIONE TEORIJE SLUČAJNIH PROCESA. 1989
Hrnjić, Halid PRILOG PRORAČUNU SPREGNUTIH SISTEMA U ARHITEKTONSKIM OBJEKTIMA. 1989.
Husetić, Aida ARHITEKTURA U DRUŠTVU SPEKTAKLA. 2012.
Ilijanić, Boris URBANA GENEZA I REURBANIZACIJA HERCEG NOVI – GORNJI GRAD. 2012.
Imširija, Mirela DEFINIRANJE GENIUS LOCI NA  PRIMJERU GORNJEG ŠEHERA U BANJA LUCI. 2013.
Jahić, Edin FUNKCIONALNE I OBLIKOVNE KARAKTERISTIKE DŽAMIJE
KAO IZRAZ SUVREMENOG ARHITEKTONSKOG STVARALAŠTVA. 2006.
Jovanović, Dušan METOD KONSEKUCIJE I PROGRAMIRANJE U RACIONALIZACIJI NASTAVNOG PROCESA. 1988.
Kapetanović, Jelica STVARALAŠTVO ARHITEKTE JURAJA NEIDHARDTA. 1988.
Katalinić, I. Željko PROJEKTANTSKE STRATEGIJE ZA EKO-TEHNOLOŠKE PARKOVE. 2006.
Krstić, Pavle UTICAJ ARTIFICIJELNOG OSVJETLJENJA NA PERCEPCIJU I OBLIKOVANJE
NOĆNOG ASPEKTA URBANOG KRAJOLIKA. 2012.
Kudumović Lana Upravljanje graditeljskim naslijeđem u slivu rijeke Bosne
sa fokusom na srednjevjekovne utvrde: Tešanj, Maglaj, Visoko i Vranduk. 2012.
Lukić, Vladimir ISTRAŽIVANJE TAČNOSTI, EKONOMIČNOSTI GEODETSKIH PREMJERA GRADOVA
BOSNE I HERCEGOVINE. 1990.
Mandić, Rajka PROSTORI IMAGINACIJE. 2002.
Mesarović, Đorđe LOGIČKO-INFORMACIONO MODELIRANJE U ARHITEKTONSKOM PROJEKTOVANJU.1987.
Miljanović, Slađana PRIMJENA EKSTERNOG PREDNAPREZANJA LIJEPLJENIH LAMELIRANIH NOSAČA U REALNIM USLOVIMA. 2012
Mujezinović, Nermina KAMEN  - MATERIJAL KONTINUITETA I IZRAŽAJNIH MOGUĆNOSTI. 2009.
Navakazi, Vlora ARHITEKTURA JAVNIH OBJEKATA. UTICAJ ZAPADNJAČKE ARHITEKTURE NA TLU KOSOVA TOKOM 19. I POČ. 20 V.  2012.
Pašić, Adnan KONCEPTUALIZACIJA ARHITEKTONSKOG PROSTORA ZA POTREBE KULTURE. 2008.
Pozder Nasiha REHABILITACIJA UGLJENOG GRADA U POSTINDUSTRIJSKOJ FAZI URBANIZACIJE. 2013.
Raljević, Zinaid KORELACIJA GEOMETRIJSKIH I PSIHOLOŠKIH FAKTORA U PROCESU OBLIKOVANJA ARHITEKTONSKOG PROSTORA. 1990.
Rehnicer, Rajmond STRUKTURNE PROMJENE U SISTEMU NASELJA KAO POSLJEDICA RAZVOJA PRIVREDE. 1986.
Rustempašić, Nerman DEFINIRANJE I MODELIRANJE ŽIVOTNOG CIKLUSA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA, 2010
Qerreti Dervish PITANJE ZAŠTITE HISTORIJSKIH JEZGRA NA PODRUČJU KOSOVA (Peć, Prizren, Đakovica). 2012.
Salihbegović, Amira ATRIJ U ARHITEKTURI-TRANSPARENTNA STRUKTURA INTEGRISANA U VOLUMEN OBJEKTA. 2012.
Salihović Emir OD AUTOHTONOG DO SAVREMENOG DIZAJNA UTILITARNIH UGRADBENIH ELEMENATA   NAMJEŠTAJA U ENTERIJERIMA BOSNE I HERCE GOVINE. 2009.
Salihović, Erdin INTERAKCIJA DIZAJNA NAMJEŠTAJA I STAMBENIH ENTEIJERA. OD AUTOHTONOG STOLARSTVA DO INDUSTRIJSKOG DIZAJNA I POTREBA STVARANJA BOSANSKOHERCEGOVAČKOG BRENDA-IMENA U OKVIRU INTERNACIONALNOG TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA. 2008.
Salihović, Hamdija UTICAJ TRADICIONALNE ARHITEKTURE NA SAVREMENO ARHITEKTONSKO STVARALAŠTVO U BOSNI I HERCEGOVINI. 1988.
Spasić, Nenad PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA U VELIKIM LIGNITSKIM BAZENIMA.1987.
Stojkov, Borislav GENERALNI URBANISTIČKI PLAN. ISKUSTVA I MOGUĆNOSTI.1990.
Šabović-Kerović, Igbala TRANSFORMACIJA TIPOMORFOLOŠKIH ODLIKA NASELJA ORIJENTALNOG PORIJEKLA U CRNOJ GORI. 2011.
Šerbić-Likić, Mirjana ALTERNATIVNI MODEL STAMBENE JEDINICE U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE TROŠKOVA STANOVANJA. 1988.
Tahirović, V. Ismet ZAVISNOST OBLIKA ARHITEKTONSKOG OBJEKTA OD STATIČKOG SISTEMA I MEHANIČKIH OSOBINA MATERIJALA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA OBJEKTE POD KUPOLAMA. 1982.
Trumić, Aleksander NACTANE RIJEČI I NAPISANI CRTEŽI. 1988.
Ugljen-Ademović, Nina DVOJNOST PRISTUPA PROBLEMU INTEGRIRANJA NOVOG U POSTOJEĆE U ARHITEKTONSKOM OBLIKOVANJU. 2007
Vojnović, Milan ARHITEKTONSKI ASPEKT BOLESNIČKE JEDINICE SA STANDARDNOM NJEGOM. 1988.
Zagora, Nermina SAVREMENI DIZAJN ENTERIJERA U INTERAKCIJI S GLOBALNIM TRENDOVIMA I LOKALNIM KONTEKSTOM. 2012
Zoranić, Adnan KONTEKSTUALIZACIJA MODERNISTIČKE KUĆE NA MEDITERANU. 2013.
Zvizdić, Denis DEFINIRANJE PRINCIPA ODRŽIVE ARHITEKTURE NA POUKAMA   TRADICIONALNE ARHITEKTURE U BOSNI I HERCEGOVINI. 2007.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.
Vi ste ovdje: Home Doktorske teze