Predmeti

PRINCIPI ODRŽIVOG – BIOKLIMATSKOG URBANIZMA

Naziv predmeta

PRINCIPI ODRŽIVOG – BIOKLIMATSKOG URBANIZMA

 Šifra

01.08.45.

Odgovorni nastavnik 

  Prof. dr Denis Zvizdić. dipl.ing.arh.

Ostali učesnici u nastavi

 

Godina studija

I

Semestar

II

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu:    Odslušani predmeti prve godine studija.

Cilj predmeta:
Upoznavanje sa općim referentni okvirom i sticanje znanja za: razumijevanje pojmova ambijentalne interakcije i ambijentalnih rizika; teritorijalne analize i posljedica urbanizacije na prirodnu sredinu; razumijevanje ciklusa urbanih ekosistema i njihovih ekoloških „otisaka“; definiranje indikatora i praktičnu primjenu kriterija održivog urbanizma (grada);evaluiranje značaja interakcije između prirodnog i izgrađenog okoliša; kao i principa urbanističkog planiranja zasnovanog na bioklimatskim strategijama i načelima održivosti.

Očekivani  ishodi učenja:
Uspješni kandidati, će po ispunjenim zahtjevima predmeta steći slijedeće: razumijevanje pojma kapaciteta (limita) okoliša, tj. prostora,razumijevanje obaveznosti harmonizacije prirodnog i izgrađenog okoliša; razumijevanje procesa i uzroka: rasta i razvoja – stagnacije – dekadencije: kompaktni ili disperzivni gradStjecanje kompetencija za primjenu koncepta efikasnijeg i prilagodljivijeg planiranja i upravljanja materijalnim i energetskim (teritorijalnim) resursima na principima bioklimatskog urbanizma kao ključnim instrumentima u postizanju boljeg kvaliteta življenja, uštede energije, sprečavanja degradacije i zagađivanja čovjekovog okoliša i očuvanja prirodne sredine (resursa).

Sadržaj:
Opći referentni okvir (održivog) urbanog razvoja u BiH iEvropskoj Uniji; Definiranje problema odnosno posljedica urbanizacije – urbane dijagnoze; Urbanističko planiranje kao integrativni okvir za ekonomske, socijalne, okolišne i prostorne aspekte održivog razvoja; Definiranje politika, preporuka i intervencija ( Agende, Povelje, Sporazumi, Akcioni planovi, Direktive, ...). Urbani ekosistem; Ciklusi urbanog ekosistema (atmosferski, hidrološki, klimatski, organski, energetski itd) ; Limiti kapaciteta prirodnog okoliša u prihvatanju izgrađenog okoliša; Ekološki „otisci“; Kompaktni ili disperzivni (urbani razvoj) grad. Teritorijalna analiza, integracijske komponente i ambijentalno planiranje; Vrednovanje klimatskih i ambijentalnih karakteristika kao baznih osnova za definiranje urbanog modela kao instrumenta za postizanje ravnoteže između prirodnog i i izgrađenog okoliša; Principi održivog – bioklimatskog urbanizma. Principi urbanog dizajna bazirani na kriterijima bioklimatskog pristupa u korištenju prostora:Razumijevanje lokacije ( prirodne i urbane datosti): preporuke i smjernice za urbani dizajn;Geomorfološke karakteristike u funkciji održivog urbanog  planiranja;Usklađenost urbanog dizajna sa klimatskim osobinama podneblja; Valorizacija ukupnih ambijentalnih interakcija – urbane paradigme, preporuke i smjernice za postizanje održivog urbanog dizajna kao garanta dugoročno održive harmonizacije prirodnog i izgrađenog okoliša.

Literatura:
Bašić, A.: „Budućnost gradova – grad za život“; „Okoliš“, No.99, 2000.
Elin, N.: „Postmoderni urbanizam“, Orion Art, Beograd, 2002.
Hall, P.&Pfeiffer, U.:“Urban future 21 – a Global Agenda for XXI Century Cities“, London, 2000.
Keiner, M.: „Sustainable Development and Urban Management in Developing Countries“, Heidelberg and Berlin, 2004.
Kelemen-Pepeonik, V. „Evropska kampanja za održive gradove i mjesta“, „Okoliš“, No. 85., 1998.
Madanipour, A.: „design of Urban Space“, West Sussex, England, 1996.
Mestre, J.&Bercedo, I. : „Prostorno približavanje u dva čina“, Zagreb, 2003.
Miller, T.G.:“Living in Environment“, Thomson Brooks,, 2004.
Milutinović, S.: „Urbanizacija i održivi razvoj“, Niš, 2006.,
Papanek, V.: „Design for the Real World, Human Ecology and Social Change“, Academy Chicago Publishers, Chicago, USA, 2000.
Radosavljević, J.: „Urbana ekologija i prostorno planiranje“, Niš, 2008.
Vresk, M.: „Grad i urbanizacija“, školska knjiga, Zagreb, 2002.
Wong, C.: „Indicators for Urban and Regional Planning“, NY, USA, 2006.
„Berlin Declaration on the Urban Future“ – BDUF – Svjetska konferencija o budućnosti gradova, Berlin, 2000.
Istanbul + 5, „Declaration on Cities and other Settlements in the New Milenium“, Habitat Agenda, NY, 2001.
Living Together in Harmony with Nature, Architecture for a New Age, www. stratosphere.org
„Povelja evropskih gradova i mjesta o održivosti“ – Evropska konferencija o održivim gradovima i mjestima, Aalborg, Danska, 1994.
European Commission:“Green Paper on the Urban Environment“, Brussels, 1990.

Nastavne metode:
Predavanja, diskusije i individualne konsultacije.

Načini provjere znanja:
Individualni zadatak i usmena odbrana.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.