Profesori

Doc.dr. Aida Idrizbegović Zgonić, dipl.ing.arh.

aidaKatedra: Teorija i historija arhitekture i zaštitu graditeljskog nasljeđa
Pozicija na katedri: Docent
Predmeti na III ciklusu:

1. Zaštita graditeljskog nasljeđa (dio predavanja)
2. Zaštita historijskog konteksta i savremene interpolacije

E-mail: aidaiz@af.unsa.ba
Tel/mob.: +387 (61) 285 245

Obrazovanje:

 • 2000. godine diplomirala na Arhitektonskom Fakultetu u Sarajevu
 • 2003. godine Magistarski rad: Arhitektonske smjernice za intervencije u Starom gradu u Mostaru, Arhitektonski Fakultet u Sarajevu
 • 2009. godine Doktorski studij, Tema: “Savremene intervencije u historijskom kontekstu" Arhitektonski fakultet,Univerzitet u Trstu, Italija


Biografija

Aida Idrizbegović Zgonić (1976) započela je studij na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu školske 1995/96. godine, a diplomirala je 2000. godine. Od 2000 – 2004. godine radi u projektu Mostar fondacije Aga Khan Trust for Culture i World Monuments Fund-a kao projektant i nadzor na obnovi tarog grada u Mostaru i Počitelju. Magistarski rad radi na temu obnove objekata graditeljskog nasljeđa u Mostaru od 2001 -2003. godine. Školske godine 2005/06 počinje trogodišnji studij, koji završava 2008/09 godine sa temom Savremene intervencije/interpolacije u historijskom kontkstu. Od 2009. godine radi kao viši asistent, a od juna 2011. godine kao docent na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu na Katedri za Teoriju i historiju arhitekture i zaštitu graditeljskog naljeđa.

Članci

 1. Challenges And Problems Of Maintaining The Authenticity And Quality Of Architectural Heritage In Partial Or Total Reconstructions, članak, Konferencija Urban And Architectural Heritage In Islamic Countries, Riyadh, KSA, 2010, ISBN 978-602-8022-66-5
 2. Transformation of Mahalas (Gradačac), članak, Konferencija Wessex STREMAH, Rim Italija, 2011
 3. Management of Medieval Towns, ko - author, članak, Konferencija BH CICOP, 2011, ISSN 2232-9072
 4. Importance of Place, članak, Konferencija BH CICOP, 2011, ISSN 2232-9072
 5. Quasi regionalizm vs memory of place, članak, Konferencija Retevitruvio, Politechnico di Bari, Italia, 2011,  ISBN 978 -88-95612-76-8
 6. Old Bridge and Karadjozbeg Mosque, - An Insiders View, članak, 2011, TTEM  ISSN: 1840-1503
 7. Total Reconstruction: A Case Study Of Aladza Mosque, članak, 2011, TTEM ISSN: 1840-1503
 8. From Traditional Harmony to Contemporary disruption", ko-autor, članak, Međunarodna konfwerencija, Domes of the World,  2012 ISBN 9788840442112
 9. Korčula, Croatia - Main and auxiliary Knight's Tower  Sustainable conservation and protection, ko-autor, Međunarodna konferencija WCCE-ECCE-TCCE SEISMIC PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE 2011
 10. Restoration of traditional hosing complexes, case studeies: Muslibegović, Bišćević and Gavrankapetanović, članak, TTEM, Juni 2012, ISSN: 1840-1503
 11. "Restoration of Sevri Hadži Hasan Mosque"ISLAMIC URBAN HERITAGE SUMMER SCHOOL ISTANBUL:,  IRCICA,2013.godine  ISBN 978-92-9063-253-5

Publikacije

 1. Urednik zbornika radova BH CICOP Konferencije, L.Kudumović i A.Idrizbegović Zgonić ,
  Sarajevo 2011. godine,Vol.1  ISSN 2232-9072
 2. Urednik zbornika radova BH CICOP Konferencije, N. Avramidou, A.Čaušević, N. Rustempašić  i  A.Idrizbegović Zgonić , Sarajevo 2013. godine, Vol.2 ISSN 2232-9072

Knjige

"Restoration of Mosques in Bosnia and Herzegovina", ko-autor, IRCICA, Istanbul, ISBN 978-92-9063-254-2,2013.godine

Studije

Povjesni grad Korčula: Očuvanje i razvoj graditeljskog nasljeđa, ko–autor, 2010 – 2013 u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Sarajevu i Gradom Korčulom (publikacija u pripremi).

Nagrade

Arhitektonski Fakultet Sarajevo, 2000. godine  Nagrada Husref Redžić za Projekat Barcelona Forum 2000.

Ostalo

 • 2000-2004  Stručni saradnik u fondaciji Aga Khan Trust for Culture & World Monuments Fund u Mostaru, na projektima obnove objekata u Starom gradu.
 • 2002 član projektantskog tima za obnovu Počitelja na objektima: objekti Umjetnička kolonija  i Hadži Alijina džamija.
 • 2003 Projektant i nadzor na obnovi Karadjozbegove džamije u Mostaru. Obnova minareta i trijema – demontiranje, restauracija i rekompozicija dijelova.
 • 2004 Arhitekt/restaurator na gradilištu na izvođenju projekta obnove Kula Tara i Halebija u okviru kompleksa Starog mosta u Mostaru - Restauracija i rekonstrukcija kula sa okolnim objektima.
 • 2004 (SEPT-DEC) Projektantski nadzor na obnovi 3 objekta (HKD Napredak, Vakufski dvor i Vladičin dvor) u sklopu projekta 3 objekta- 3 naroda u Mostaru.
 • 2005 Priprema dokumentacije za nominaciju Starog grada Mostara za UNESCO listu svjetske baštine, dio tima prof. Amira Pasica..
 • 2007  Dio projektantskog tima za obnovu objekta "Velike Daire", Sarajevo.
 • 2009 Glavni i odgovorni projektant na projektu Aladža dzamije u Foči, rekonstrukcija objekta, snimanje ostataka, te Stručni saradnik – projektantski nadzor (Saradnja sa Komisijom za zaštitu spomenika) na projektu izvodjenja radova na Aladža džamiji u Foči (mihrab)

 

Preuzmite CV : Doc.dr.Aida Idrizbegović Zgonić, dipl.ing.arh.

 

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.
Vi ste ovdje: Home Profesori Doc.dr. Aida Idrizbegović Zgonić, dipl.ing.arh.