Profesori

Prof. dr. Amir Pašić dipl.ing.arh.

amir pasic

Katedra: Katedra za Teoriju i historiju arhitekture i zaštitu graditeljskog nasljeđa
Pozicija na katedri: Redovni profesor, šef Katedre
Predmeti na III ciklusu:

1. Zaštita graditeljskog naslijeđa
2. Menadžment graditeljskog naslijeđa
3. Islamska arhitektura

E-mail: pasicamir@gmail.com
Tel/mob.: +387 (61) 143 272

Obrazovanje:

 • 1993/94 Postdoktorski studij MIT, Cambrige, MA, USA
 • 1989. godine Doktorski rad: PRILOG PROUČAVANJU ISLAMSKOG STAMBENOG GRADITELJSTVA U JUGOSLAVIJI NA PRIMJERU MOSTARA - Koliko je stara arhitektura Mostara autohtona pojava,
  na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Hrvatska
 • 1981. godine Magistarski rad: Kultura stanovanja u Mostaru 18. İ 19. vijeka, Arhitektonski fakultet,
  Sveučilište u Zagrebu
 • 1977. godine diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu


Biografija

Rođen je 1953 u Mostaru. Diplomirao je na Univerzitetu u Sarajevu 1977, postdiplomski studij završio je 1981 na Univerzitetu u Zagrebu gdje je radio magistarski rad iz oblasti očuvanja naslijeđa. Doktorat iz oblasti arhitekture i tehničkih nauka završio je 1989. godine također na  istom univerzitetu. Od 1999.godine redovni je profesor iz oblasti arhitekture, a od 2000.godine i iz oblasti urbanog planiranja.
Od 2009. godine šef je katedre  za Historiju i teoriju arhitekture i očuvanje graditeljskog naslijeđa. Također, šef je odjela za Arhitekturu  Centra za  istraživanje islamske historije, umjetnosti i kulture u Istanbulu (IRCICA- Research Centre for Islamic History, Art and Culture).
Bio je program koordinator projekata od kojih izdvajamo: Mostar 2004 (1994-2004); a trenutno je koordinator projekta Al-Quds/ Jerusalem 2015, te edukativnih programa očuvanja urbanog naslijeđa.
Svoju karijeru gradio je i kao konsultant nekoliko međunarodnih institucija kao što su Aga Khan Trust for Culture, Geneva, i  World Monuments Fund, New York, and ICOMOS, Paris.
Predavao je na univerzitetima i to: Univerzitet u Mostara, BiH (1982-91 i 2000-08), te na Yildiz Tehničkom Univerzitetu u Istanbulu (1993-2001) i Mimar Sinan Univerzitetu u Istanbulu (1993-96).
Također držao je predavanja  na prestižnim univerzitetim širom svijeta: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Columbia University, the University of Pennsylvania, King Saud Universit Riyadh, the Royal Polytechnic Institute in Stockholm, York University, La Sapienza University Rome, Alcala de Hennares University Madrid, Yale University, Cornell University, i još dvadeset drugih.
Kao arhitekta i planer vodio je velike projekte iz oblasti urbane konzervacije i brojne arhitektonske projekte primarno restauracije i rekonstrukcije.
Autor odnosno koatur je 11 knjiga i brojnih pisanih textova.

Članci

 1. Reintegration of Tradition in the Modern Mosque Design: The example of B&H, Islamic Urban Heritage, 2012 Summer School Report/predavanje i publikacija, (IRCICA, Istanbul, 2011. ISBN 978-92-9063-253-5)
 2. Restoration of traditional hosing complexes, case studeies: Muslibegović, Bišćević and Gavrankapetanović article, co author June 2012, ISSN: 1840-1503
 3. Mostar, Samarkand, Istanbul - Comparison of Rehabilitation Processes, Islamic Urban Heritage, 2011 Summer School Report/predavanje i publikacija, (IRCICA, Istanbul, 2011. ISBN 978-92-9063-190-3)
 4. Preservation and Development of Islamic Architectural Heritage in Central Asia, Islamic Civilization in Central Asia, Proceedings of Interantional Conference in  Astana, (IRCICA, Istanbul 2010. ISBN 978-92-9063-207-8)
 5. Post-conflict reconstruction in Mostar: Cart before the Horse (co-author with Jon Calame), Divided Cities/Contested States, Working Paper 7, 2009, E.S.R.C., University of Cambridge, Qwin's University of Belfast, University of Exeter

Publikacije

 1. Mostar 2004 Program Report (2005, ISBN: 92-9063-065-5)
 2. Al-Quds/Jerusalem 2015 Project, Al-Quds/Jerusalem 2015 Program, 2008 Report, (IRCICA, Istanbul, 2009. ISBN 978-92-9063-190-3)
 3. Al-Quds/Jerusalem 2015 Project, Al-Quds/Jerusalem 2015 Program, 2012 Report, (IRCICA, Istanbul, 2009. ISBN 978-92-9063-190-3)

Knjige

 1. Symbol of Light for the World (Amir Pašić, OIC, Jeddah, KSA, 2013, ISBN 978-92-9063-55-9)
 2. "Restoration of Mosques in Bosnia and Herzegovina", (Halit Eren, Pašić Amir i Aida Idrizbegović-Zgonić, ,  IRCICA, Istanbul, 2013, ISBN 978-92-9063-254-2)
 3. The Old Bridge in Mostar  (Amir Pašić,Green Gračanica, BiH, 2006, ISBN: 9958-764-32-6);
 4. Historic Reconstruction of the Neziraga Mosque in Mostar (Amir Pašić, IRCICA, Istanbul, Turkey, 2006, ISBN:92-90630160-X),
 5. Celebrating Mostar: Urban Development and Architecture 1452-2012 (Amir Pašić, Green Gračanica, BiH, 2005, ISBN:9958-764-26-1),
 6. Mostar 2004 Program Report (2005, ISBN: 92-9063-065-5),
 7. Conservation and Revitalization of Historic Mostar (Amir Pašić, Stefano Bianca, Francesco Siravo, Aga Khan Trust for Culture, Geneva, Switzerland, 2004),
 8. Planning for Historic City of Samarkand (Amir Pašić, Stefano Bianca i Francesco Siravo Aga Khan Trust for Culture, Geneva, Switzerland, 2001)
 9. Reclaiming Historic Mostar, Opportunities for Revitalization (Amir Pašić, Stefano Bianca i Francesco Siravo, Aga Khan Trust for Culture, Geneva, Switzerland, 1999)
 10. The Old Brige in Mostar ( Pašić Amir, IRCICA, Istanbul, Turkey, 1995),
 11. Islamic Architecture in Bosnia and Herzegovina (Amir Pašić, IRCICA, Istanbul, Turkey, 1994 ISBN: 92-9063-073-6)

Studije

Aktuelni istraživački projekti:

Jerusalem in 2015, IRCICA i Al Quds University, Jerusalem (2005-2015)

IRCICA Prınce Sultan Islamıc Architectural Heritage  Database

Realizovani projekti:

Mostar 2004, za Research Centre for lslamic History, Art and Culture (IRCICA) Istanbul, u saradnji sa vladom Bosne i Hercegovine, AKTC, WMF, UNDP, UNESCO, i brojnim universitetima (maj 1993- novembar 2004),

Mostar Project, za the Aga Khan Trust for Culture Geneva & World Monuments Fund, New York od marta 1998 do jula 2004,

Historijski grad Samarkanda za the Aga Khan Trust for Culture, Historic Cities Support Programme, Geneva, 1995-2001,

Gostujući istraživač, the Age Khan Program for Islamic Architecture, Harvard University & Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA, š.g. 1993/94,

Intermixing between Islam and Christianity in Architecture, 1988-1992.

Nagrade

 • Četiri nagrade Hasan Brkić za znanstveno istraživački rad studenata univerziteta u Sarajevu, 1975-1977.
 • Aga Khan nagrada za arhitekturu 1986,  za restauraciju Starog grada u Mostaru
 • Nagrada za arhitekturu "13th izložba Jugoslavenske arhitekture", Beograd, 1987,
 • The International 2000 First Freedom Award (Richmond, januar 2000).
 • First American Freedom Award, Richmond. VA, USA 2001
 • Old Bridge Award, Boston, MA USA 2004

Izložbe

 • Stalna izložba projekta obnove Mostara, Hamam u Starom gradu  u Mostaru, od 2012.godine
 • Izložbe vezane za arhitektonske i urbanističke projekte prezentirane u Istanbulu (3), New York-u (2), Philadelphia (2), Kazablanci, Bursi, Karachi-ju, Strasbourg-u, Berlinu, Bostonu, Minneapolis-u, Sarajevu, Konji, New Haven-u, Birmingham-u, San'a-i, Kuala Lumpur-u, Rimu.

Realizovani projekti

U svojstvu glavnog planera odnosno projektanta

Urbano planiranje:

 • Plan očuvanja i razvoja Starog grada u Mostaru, AKTC-WMF, 2001. godine;
 • Plan očuvanja i razvoja Starog grada Samarkanda, AKTC, 2001. godine,
 • Integralni projekat restoracije i rehabilitacije Starog grada u Mostaru, 1992,
 • Historijska rekonstrukcija čaršija u Pljevljima, Crna Gora, 1992.

Arhitektonski projekti:

U realizaciji

 • "Prof. E. Ihsanoglu" Kulturni centar, Yozgat, Turska
 • "Aysel Sabuncu" gradski muzej, Antakya,Turska
 • Historijska rekonstrukcija Sinan Pašine džamije, Mostar
 • Historijska rekonsterukcija Aladža džamije, Foča

Realizovani

 • Historijska rekonstrukcija Musafirhane Tekije u Blagaju, 2013.
 • Headquarter of the Organisation of Islamic Cooperation, Jeddah,  KSA, 2011
 • Roznamedžijina medresa, Mostar, 2008.godine
 • Vladıčın dvor, Mostar, 2006.godini
 • Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Mostar, 2005.godini
 • Vakufski dvor, Mostar,  2005. godini
 • Restauracija Karadjozbegove džamije u Mostaru, kompletirano juli 2004,
 • Restauracija Šišman Alijine džamije u Počitelju, 2004. godine,
 • STARI MOST, rukovodilac nostrifikacije projekata za most i kule, 2003.godine,
 • Restauracija Gavran Kapetanovića kuće u Počitelju, 2003.godine,
 • Restauracija Sevri Hadži Hasanove džamije u Mostaru, 2002. godine,
 • Džamija u Smajkića mahali, Mostar 2000.godine
 • Neziragine džamije u Mostaru, historijska rekonstrucija kompleksa, 1999
 • Konsolidacioni zahvati na Starom mostu 1983, i 1991,
 • Parcijalna obnova džamija: Karadjozbegova, Vučijakovića, Koski Mehmed Pašina, Šarića, 1986- 89,
 • Konzervacija Sahat kule u Mostaru, 1980,
 • Rekonstrukcija i revitalizacija Koski Mehmed Pašine medrese, 1979.
 • Mejdan: stambeno poslovna zgrada, Mostar 1989,
 • Šadrvan: stambeno poslovna zgrada, Mostar 1987,
 • Tabhana: obnova kompleksa sa 25 dućana, Mostar 1983-1992,
 • Priječka čaršija: komercijalna ulica sa 43 dućana, Mostar 1977-1983.
 • Islamski kulturni centar u Bihaću (idejni projekat), 1990-91,
 • Individualne stambene zgrade, više od sto.

Ne realizovani

 • Islamski centar u Mostaru (dizajn kompletiran u aprilu 2009.godine
 • Zgrada Federalne vlade BIH u Mostar, Prva nagrada na konkursu, Federalne vlade BiH, Decembar 2008
 • Upravna zgrada Organizacije Islamske konferencıje u Džedi, Kraljevina Saudijska Arabija –koordinator projekta od maja 2005.godine
 • Bivša Viša djevojačka škola u Mostaru (dizajn kompletiran 2002.godine)


Preuzmite CV : Prof. dr. Amir Pašić dipl.ing.arh.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.
Vi ste ovdje: Home Profesori Prof. dr. Amir Pašić dipl.ing.arh.