Profesori

Prof.dr. Amir Čaušević dipl.ing.građ.

amirKatedra: Katedra za konstruktivne sisteme
Pozicija na katedri: Šef Katedre za konstruktivne sisteme
Predmeti na III ciklusu:

1. Strukturalna analiza objekata kulturno-historijskog nasljeđa i tehnike intervencijeE-mail:
amirc@af.unsa.ba
Tel/mob.: +387 (61) 299 579

Obrazovanje:

 • 1993. godine diplomirao na Građevinskom fakultetu, Univerzitet u Sarajevu
 • 2004. godine odbranio je magistarski rad: Konstruktivni aspekti sanacije i rekonstrukcije zidanih objekata visokogradnje na Arhitektonskom Fakultetu u Sarajevu
 • 2009. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Arhitektonsko konstruktivne koncepcije tornjeva sakralnih objekata – Ponašanje na atipične pobude


Biografija

Rođen je u Sarajevu 07.05.1963. god. Osnovnu i srednju školu (Prva gimnazija) završio je u Sarajevu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Sarajevu - konstrukterski smjer-mentor prof.dr. Milenko Pržulj. Odbranio je magistarski rad pod naslovom „Konstruktivni aspekti sanacije i rekonstrukcije zidanih objekata visokogradnje„ na Arhitektonskom Fakultetu u Sarajevu, mentor - prof.dr. Hadžimusić Emir. Odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Arhitektonsko konstruktivne koncepcije tornjeva sakralnih objekata – Ponašanje na atipične pobude"- mentor prof.dr. Hrasnica Mustafa.
Trenutno radi na Arhitektonskom Fakultetu u Sarajevu  kao docent i odgovorni nastavnik na predmetima "Statika arhitektonskih konstrukcija 1", "Statika arhitektonskih konstrukcija 2", "Statika arhitektonskih konstrukcija 3" i "Statika arhitektonskih konstrukcija 4" . Pored matičnog zaposlenja radio je u periodu od 1997.do 2007 godine kao asistent i predavač i na Šumarskom fakultetu u Sarajevu na predmetu "Tehnička mehanika ".
U periodu od 2010-2012 godine radi honorarno u okviru Burch internacionalnog univerziteta na prvoj u drugoj godini kao odgovorni nastavnik na ukupno 5 predmeta.
Od 2001. godine učestvuje na više od dvadeset i pet domaćih i internacionalnih kongresa, simpozijuma i naučnih konferencija, kao autor ili koautoar 45 radova koji su objavljeni u zbornicima radova.
U periodu Juni-juli 2004. pohađao je i uspješno završio JICA-ITU third country training program (TCTP) on earthquake engineering u Istanbulu na Istanbul Tecnical University.
Od 2009 godine expert je u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Učestvovao je aktivno u okviru tri domaća i devet inostranih naučno istraživačkih projekata.
U periodu od 2000 - 2014 u okviru različitih programa razmjene i studijskih programa boravi u srodnim institucijama u inostranstvu u svojstvu predavača, ili u toku studija i sl.(Berlin, Stuttgart, Trieste, Istanbul, Jerusalem, Ankara, Firenze, Orvieto,Rome) .
Recenzent je u nekoliko međunarodnih časopisa. Bio je član naučnih odbora u okviru 5 međunarodnih konferencija i editor tri zbornika međunarodnih konferencija.
U periodu od 1996. g. do danas učestvuje u izradi velikog broja projekata objekata visokogradnje – konstruktivna faza, kao autor ili koator, od kojih je većina realizirana. Takođe, kao ekspert učestvuje u velikom broju stručnih komisija od općinskog, kantonalnog do federalnog nivoa, a kao konsultant je  bio  angažovan tokom realizacije nekoliko  značajnih objekata u Kantonu Sarajevo.
Također, primjenjuje znatan broj grafičkih i arhitektonskih kompjuterskih aplikacija i programa za 3D projektovanje i proračuna u oblasti teorije konstrukcija i sl.

Članci

45 OBJAVLJENIH ČLANAKA - STRUČNI I NAUČNI RADOVI
 1. Evaluation of stability of sacral and historical towers depending on seismic zone; A.Čaušević, L. Kudumović: STRUCTURAL ENGINEERS WORLD CONGRESS (SEWC) 2011. APRIL 4"' to 6"' 2011 - VILLA ERBA - COMO - ITALY
 2. "Preserving the Original System Of the Timber Roof Structure On an Example of the Handanija Mosque in Prusac", A.Čaušević, ,N.Rustempašić,M.Zečević:  International conference on structural health assessment of timber structures Lisbon • 16-17 June 2011
 3. FORTIFICATION TOWERS IN KORČULA, Croatia - Main and auxiliary Knight's Tower -Sustainable conservation and protection, A.Čaušević, A. Idrizbegovic Zgonic, L.Kudumovic ,N.Rustempašić:  WCCE-ECCE-TCCE Joint Conference 2 SEISMIC PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE, Antalia, Turkey, October 2011; paper accepted
 4. COMPARATION OF DEMANDS FOR TYPES AND QUALITIES OF MATERIALS OF MASONRY CONSTRUCTIONS IN TIME OF VITRUVIUS AND TODAY BY EC 6, A.Čaušević, M. Zecevic, N.Rustempašić, L.Kudumovic:  4th Hazards & modern Heritage International Conference, June 13-16, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina
 5. SEISMIC EVALUATION AND RECONSTRUCTION OF DOMES AND SEMI DOMES IN CASE OF FERHAD PASHA'S MOSQUE IN BANJA LUKA, A.Čaušević, M. Zecevic, N.Rustempašić, L.Kudumovic:  4th Hazards & modern Heritage International Conference, June 13-16, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina
 6. THE PROCESS OF GENERATING SAP 2000 SHELL STRUCTURES IN THE CASE OF HISTORICAL MASONRY MINARETS, O. Hasanbegovic, A.Causevic, N. Kuljuh:  4th Hazards & modern Heritage International Conference, June 13-16, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina,2011
 7. Influence of mechanical properties of materials on the stability and safety of masonry sacral towers structures, A. Čaušević, N. Kuljuh, N. Rustempašić: STREMAH-12th International Conference on Structural Repairs and Maintenance of Heritage Architecture, 5 - 7 September 2011, Chianciano Terme, Italy;
 8. „From Traditional Harmony to Contemporary Disruption", A.Čaušević, A. Idrizbegovic Zgonic, N.Rustempašić, L.Kudumovic:  International Congress "Domes in the World", Florence, 19 – 23 March 2012;
 9. "Fortification towers in Korčula, Croatia-Main and auxiliary Knight's Tower-Sustainable conservation and protection", A. Čaušević, N. Rustempašić , A. Idrizbegović, L. Kudumović, WCCE-ECCE-TCCE Joint Conference 2 „Seismic Protection of Cultural Heritage", Antalya, Turkey October 31–November 1, 2011
 10. 37. "Conservation and Protection of the Bosnian Kingdom Medieval Military Fortifications and Interventions on it", L. Kudumović, A. Čaušević, N. Rustempašić, N. Kuljuh, 1st International Conference on Defence Sites: Heritage and Future, 6-8 June 2012. Portsmouth, UK
 11. 38. Sustainable Rehabilitation, Preservation and Protection of access arch stone bridge at the entrance to the medieval Old Town Korčula",  A. Čaušević, L. Kudumović, N. Rustempašić, N. Kuljuh, 8th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions - SAHC 2012, 15–17 October 2012, Wroclaw, Poland
 12. 39. "Architectural Restoration in Slow Terms, Emergency and Recovery Slow: The Case of Post-War in Sarajevo",  A. Čaušević, L. Kudumović, N. Rustempašić, N. Kuljuh, 8th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions - SAHC 2012, 15–17 October 2012, Wroclaw, Poland
 13. 40. "Evaluation of stability of masonry minaret in high seismicity region", A. Čaušević, N. Rustempašić,  AR Arhitektura, reziskave/Architecture, Research 2012/1, Faculty of Architecture, Ljubljana, Slovenia, 2012
 14. 41. ."SPECIFIED FEATURES OF DESIGN FOR SEISMIC-RESISTANT MASONRY TOWERS", A. Čaušević, N. Kuljuh,A.Damadžić:  IX Naučno/stručni simpozij sa međunarodnim učešćem „METALNI I NEMETALNI MATERIJALI" Zenica, BiH, 23-24. april 2012
 15. 42. "Preservation of a traditional timber roof: the case of the Handanija mosque", M. Zečević, A. Čaušević, N. Rustempašić,  AR Arhitektura, reziskave/Architecture, Research 2013/1, Faculty of Architecture, Ljubljana, Slovenia, 2013.

Knjige

H. Hrnjić, A. Čaušević, M. Skoko : „ Otpornost materijala", Arhitektonski Fakultet, Univerzitet Sarajevo, 2012

 

Preuzmite CV : Prof.dr. AMIR ČAUŠEVIĆ, dipl.ing.gradj.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.
Vi ste ovdje: Home Profesori Prof.dr. Amir Čaušević dipl.ing.građ.