Profesori

Prof.dr. Rada Čahtarević, dipl.ing.arh.

radaKatedra: Prostorno i grafičko prikazivanje
Pozicija na katedri: Vanredni profesor
Predmeti na III ciklusu:

1. Kompleksni geometrijski koncepti i kompjutacijski dizajn
2. Dinamički informacijski modeli i formalna gramatika u arhitekturi


E-mail: radac@af.unsa.ba
Tel/mob.: + 387 (33) 226 534

Obrazovanje:

 • 1980. g. Diplomirani inženjer arhitekture, Arhitektonski fakultet Sarajevo
 • 1990. g. Stručni stepen specijaliste, Arhitektonski fakultet Sarajevo
 • 2003. g. Doktorat nauka, Arhitektonski Fakultet u Sarajevu ; tema “Fraktalne geometrijske strukture u arhitekturi - fraktalni geometrijski model primijenjen u grafičkoj interpretaciji koncepta arhitektonskog prostora kao kompleksnog dinamičkog sistema“.

Biografija

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Doktorirala 2003. godine s temom "Fraktalne geometrijske strukture u arhitekturi - fraktalni geometrijski model primijenjen u grafičkoj interpretaciji koncepta arhitektonskog prostora kao kompleksnog dinamičkog sistema".
Izabrana u zvanje docenta 2004. god. Izabrana u zvanje Vanrednog profesora 2009.god. Kao prodekan za nastavu od 2007.god. do 2009.  radi na pripremi nastavnog plana i programa  i organizaciji Doktorskog studija po Bolonjskim principima na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.
Dekan Arhitektonskog fakulteta od 2011.g. U svom naučnom  i stručnom radu posvećuje se temama problematike geometrijske konceptualizacije i reprezentacije prostora u tehnici i arhitekturi. Objavila više stručnih i naučnih radova u časopisima i na konferencijama, obrađujući tematiku savremenih geometrijskih koncepcija prostora i njihove reprezentacije, kroz primjenu u arhitekturi, s posebnim naglaskom na kompleksnoj prostornoj geometrijskoj koncepciji prostora, uz računarsku podršku i reprezentaciju.

Članci

 1. Structuring Geometry and Abstraction of Structures in Architectural Synthesis, Structures and Architecture, Second International Conference on Structures and Architecture, Guimaraes, Portugal, 2013.
 2. Importance of scale and complexity in growing form of the city, The 5th International Conference on Hazards and Modern Heritage, CICOP, Sarajevo, 2013.
 3. Complexity and emergent patterns of place, The 4th International Conference on Hazards and Modern Heritage, CICOP, Sarajevo, 2011.
 4. Univerzalnost kompleksnosti, od geometrijskog prostornog koncepta modernizma do suvremene arhitektonske forme, Prostor, znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 1[35] 16[2008] ,64 -75
 5. Virtuality in architecture – from perspective representation to augmented reality, The Scientific Journal Facta Universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Univerzitet u Nišu, Vol.6, No.2, 2008. 231-241
 6. Geometrijska determinacija organske forme u arhitekturi, (1,2), AGD profi , časopis za arhitekturu, gradnju i dizajn BiH, br. 22,23, Sarajevo, 2007.
 7. Problematika pokretanja doktorskog studija, III Savjetovanje o reformi visokog obrazovanja- primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu

Publikacije

Fraktalne geometrijske strukture u arhitekturi - fraktalni geometrijski model primijenjen u grafičkoj interpretaciji koncepta arhitektonskog prostora kao kompleksnog dinamičkog sistema, Doktorska disertacija, Arhitektonski fakultet Sarajevo, 2002.

Knjige

Perspektiva u klasičnom i digitalnom formatu, Univerzitetski udžbenik, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2009.

Ostalo

U toku šk.god 2003/2004. održala predavanja na Postdiplomskom magistarskom studiju Arhitektonske strukture , na temu „Arhitektonska forma i geometrijsko modeliranje".

 

Preuzmite CV : dr Rada Čahtarević, dipl.ing.arh

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.
Vi ste ovdje: Home Profesori Prof.dr. Rada Čahtarević, dipl.ing.arh.