Profesori

Doc.dr.Dženana Bijedić,dipl.ing.arh.

bjedic


Katedra: Arhitektonske konstrukcije i tehnologija građenja
Pozicija na katedri: Docent, Prodekan za međunarodnu saradnju
Predmeti na III ciklusu:

1. Metodologija naučnoistraživačkog rada (dio)
2. Holističkim pristupom do ekološki odgovorne arhitekture
3. Arhitektonsko programiranje


E-mail: dzenanab@af.unsa.ba
Tel/mob.: +387 (61) 223 185

Obrazovanje:

 • 1986. Diplomirani inženjer arhitekture, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo – oddelek za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
 • 2001. Magistar tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma, tema: Aplikacija principa projekt menadženta u realizaciji projekata visokogradnje, Arhitektonski fakultet u Sarajevu
 • 2002/03 Specijalizacija - postdiplomski studij “SPURS” - Massacuttess Institute of Technology (MIT)
 • 2005 Doktor tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma,tema: Optimalizacija ekoloških limita pri definiranju i materijalizaciji arhitektonskog prostora, Arhitektonski fakultet u Sarajevu

Biografija

Dženana Bijedić je zaposlena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu od 2007.god. a u zvanju docenta za naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije i tehnologija građenja. Od 2008. godine vodi predmet Osnovi građevinarstva na odsjeku za hortikulturu, Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Odgovorni je nastavnik na predmetima: Holističkim pristupom do ekološki odgovorne arhitekture, Arhitektonsko programiranje, te Naučnoistraživački rad i metodologija - dio, na III ciklusu studija (Doktorski studij) na Arhitektonskom fakultetu, kao i na predmetu Energetski efikasno zgradarstva, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu ima 16 godina radnog iskustva na mjestu asistenta na predmetu Nacrtna geometrija i 7 godina na predmetu "Osnovi visokogradnje" od čega posljednjih 5 godina u zvanju Višeg asistenta za spomenuti predmet.

Obuke

 • Specijalistička obuka: „Geographical Information Systems and Management of Public Utilities" Europian Association for Environmental and Management Education, Verbania Italija, 1995.

Članci

 • Structuring Geometry and Abstraction of Structures in Architectural Synthesis, Knjiga: „Structures and Architecture – Concepts, Applications and Challanges“, CRC Press/Balkema –Taylor&Francis Group, London, UK, 2013.
 • New Philosophy and Paradigm Change in Architecture /Current Situation and Possibilities in B&H, Book of Proceedings of VI International Conference on Science, Art and Culture: "Importance of Place", CICOP, Sarajevo, 2011
 • Determinants of Brownfield Reuse, Case: Žica Factory, koautor, Book of Proceedings of VI International Conference on Science, Art and Culture: "Importance of Place", CICOP, Sarajevo, 2011.
 • Environmental Degradation Caused by the Building Construction Processes’ Side Effects – Origins and Solutions, prvi autor, International Conference on Observation and Information System for decision Support "BALWOIS 2010", Ohrid Macedonia, Rad broj: 2010-445
 • Approach to River Regulation Under The New Conditions Conference on Water, drugi autor, International Conference on Observation and Information System for decision Support "BALWOIS 2010", Ohrid Macedonia, Rad broj: 2010-409
 • Neophodnost pridržavanja postojećih standarda prilikom opažanja geodetskih mreža i snimanja situacija terena modernim tehnologijama, drugi autor, Zbornik III internacionalnog naučno-stručnog skupa „Građevinarstvo – nauka i praksa“, GNP 2010, Žabljak, Crna Gora, 2010.
 • Ekološki izbalansiran i održiv razvoj građenog okoliša, Zbornik III Naučno-stručnog skupa 'Savremena teorija i praksa u graditeljstvu', Zavod za izgradnju, a.d., Banjaluka, 2007.

Knjige

 • Univerzitetski udžbenik: ARHITEKTURA: Holizam umjesto optimalizacije - Integralni pristup u arhitektonskom stvaralaštvu, Acta architectonica Univerzitet u Sarajevu, 2012. (autor)
 • Zbornik: European Conference on Raw Building Materials and Coal - New Perspectives, Book of abstracts, IP “Svjetlost”Sarajevo, 2004. (urednik)
 • Zbornik: Evropska konferencija o prirodnim građevinskim materijalima i uglju - nove perspektive: Sarajevo, knjiga sažetaka, IP “Svjetlost”Sarajevo, 2004. (urednik)
 • Zbornik: European Conference on Raw Building Materials and Coal - New PerspectivesPlenary papers & referats, IP “Svjetlost”Sarajevo, 2004. (urednik)
 • Zbornik: Evropska konferencija o prirodnim građevinskim materijalima i uglju - nove perspektive: Sarajevo, knjiga plenarnih referata, IP “Svjetlost”Sarajevo, 2004. (urednik)

Studije

 • Studija izvodivosti za projekt “IPHC-VC: Institute for Public Health in Vinkovci County, Vinkovci, Republic of Croatia” /building reconstruction, rehabilitation and enlargement for establishment of  fully  functional  facility/  (decembar 2006)
 • Studija “Rekreaciono-memorijalni park Beteanija“ sa timom stručnjaka sa Harvarda, Cambridgea, MA, USA i sa Boston School of Architecture, Boston, MA, USA (2002/03)

Nagrade

 • Nagrada za planiranje kampusa za 2004. godinu (Award for Campus Planning 'BSA 2004') za Projekt Novog Kampus Univerziteta u Sarajevu), „Bostonsko društvo arhitekata - podružnica Američkog instituta arhitekata“.
 • Dobitnik prve nagrade za projekt Islamskog centra u Velikoj Kladuši, april 1991. godine. - ravnopravni autor
 • Hubert H. Humphrey Fellowship Program for Mid-Career Professional Study in the United States, US Department of State award (2002-03)

Ostalo

 • Član naučnog komiteta međunarodne konferencije „3rd International Conference on Structures and Architecture (ICSA2016)”, Guimarães, Portugal, koja će se održati  od 27-29. 07. 2016.
 • Član naučnog komiteta međunarodne konferencije „2nd  International Conference on Structures and Architecture (ICSA2013)”, Guimarães, Portugal, održane od 24-26. 07. 2013.
 • 22.05.2008. god. imenovana za prodekana za međunarodnu suradnju AF Sarajevo;
 • od septembra 2007. god do maja 2008.god. koordinator za međunarodnu suradnju AF Sarajevo;
 • po potrebi angažirana na Institutu za arhitekturu i urbanizam AFSA.
 • godinu dana na izradi prijedloga za projekat izrade rekreaciono-memorijalnog parka Beteanija sa timom stručnjaka sa Harvarda, Cambridgea, MA, USA i sa Boston School of Architecture, Boston, MA, USA (2002/03);
 • osam mjeseci profesionalno angažirana u arhitektonskom birou ZNA Architects, Cambridge, MA, USA (septembar 2002. – maj 2003);
 • godinu dana na izradi regulacionog plana Kampusa Univerziteta u Sarajevu (novembar 2000. – novembar 2001);
 • od 2000. god. na listi eksperata UNDP-a, EU i drugih međunarodnih organizacija;
 • tri godine stalno angažovana kao National Programme Officer – arhitekt, u sarajevskom uredu UN Programa za razvoj – UNDP (juni 1997. – juni 2000.);
 • 17 mjeseci stalno angažovana kao projekt menadžer-viši konsultant u Odjelu za rekonstrukciju Administracije Europske unije u Mostaru – EUAM (decembar 1996. - maj 1997.);
 • 14 mjeseci angažirana kao vodeći projektant, a potom kao projekt menadžer na izradi razvojne studije „Skenderija Area“ pri UN uredu specijalnog koordinatora za Sarajevo - UN SCOS (februar 1994 – mart 1995.);
 • pet mjeseci angažirana na poslovima urbanističkog planiranja u Urbanističkom zavodu Mostar (juli – decembar 1995.);
 • četiri godine angažirana na kao diplomirani inženjer arhitekture, i to: dvije godine u projektnom birou AB Ljubljana – projektant saradnik (1986-87); godinu dana u sarajevskom uredu Lesnine Lubljana – predstavnik (1987-88); tri mjeseca u IP Svjetlost Sarajevo – dizajner (1988.); godinu dana u projektnom birou Total Design – vodeći projektant (1989-90);
 • deset godina po potrebi angažirana na poslovima arhitektonskog projektiranja i konzaltinga u projektnom birou Arcoing Sarajevo (trajna suradnja na projektima, počev od 1998. god.);

 

Preuzmite CV : Doc.dr.Dženana Bijedić,dipl.ing.arh.

 

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.
Vi ste ovdje: Home Profesori Doc.dr.Dženana Bijedić,dipl.ing.arh.