Lajla Padalo

padalo

  • E-mail: lajla_padalo@hotmail.com

Lajla Padalo je diplomirani inžinjer – magistar arhitekture koja se posljednje dvije godine studija, u toku Master studija, usmjeravala ka oblasti zaštite i očuvanja graditeljskog nasljeđa. Magistrirala je 2012. godine na temu „Izgradnja nove strukture unutar dijela historijske jezgre grada Mostara: Projekat - MUZEJ MOSTARACA“, kao prva u generaciji, kod mentora prof. dr. Amira Pašića.

Predmet interesovanja na doktorskom studiju je oblast zaštite i očuvanja graditeljskog nasljeđa.

Učestvovala je na Workshopu Korčula, koji je uklučivao studijska putovanja na Korčulu, pravljenje dokumentacije, izradu projekta management plana i razvoja historijske gradske cjeline i buffer zone. Učestvovala je na 5th H&mH CICOP CONFERENCE 2013 kao saradnik u organizaciji konferencije. U toku Master studija, kao član Asocijacije Studenata Arhitekture Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu bila je idejni tvorac i koordinator projekta – studentskog konkursa „Urbana Akupunkutra Sarajeva“. Radila je kao pripravnik na Institutu za arhitekturu i urbanizam u Sarajevu 2013 godine. U toku studija pa do danas radila je kao arhitekta projektant i saradnik u arhitektonskim biroima „Infinity heritage“ u Mostaru, „Domoinvest d.o.o.“, i „Seadesign“ u Sarajevu, gdje je radila na raznim tipovima objekata, od rezidencija do wellnes i spa lječilišta. Trenutno sarađuje sa arhitektonskim biroom „AK atelje“. Član je NVO organizacije MO.BA koja se bavi promocijom društvene odgovornosti i u sklopu projekta „Čišćenje korita rijeke Miljacke“ sarađuje sa Rotary Clubom. Nosilac je zvanja Crni pojas-prvi dan/kyu i nekadašnji član pionirske, juniorske i seniorske Karate reprezentacije Bosne i Hercegovine. Aktivno se koristi engleskim i njemačkim jezikom. Trenutno radi kao saradnik na Katedri za teoriju i historiju arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.