Lejla Tanović

lejla tanovic

  • E-mail: lejla.tanovic@yahoo.com

Lejla Tanović je u septembru 2009 godine, stekla diplomu, sa zvanjem Diplomirani inžinjer arhitekture-Magistar, sa ukupno 301 ETCS bodova na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Volontirala je od oktobra 2009. do oktobra 2010. godine u arhitektonskom ateljeu ‚‘‘R Design‘‘ u Sarajevu. Trenutno je zaposlena u INZI, ‘‘Institut za zaštitu od požara i eksplozije‘‘. Objavila je sljedeće radove: knjiga „Kako putovati Evropom“ (autor) i knjiga „Vaš vodič kroz Tursku“ (koautor), izdavač za obje knjige je Esse print Studio, 2013. godine i 2014. godine.

Predmet interesovanja : Graditeljsko naslijeđe

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.