Amar Mehmedagić

amar

  • E-mail: amarmehmedagic@hotmail.com

Rođen sam u Sarajevu 26.06.1987. godine gdje sam završio osnovno (OŠ“Aleksa Šantić“), i srednje obrazovanje ( Mješovita Srednja građevinsko-geodetska škola-Arhitektonski smjer). Arhitektonski fakultet u Sarajevu sam upisao 2006.godine i završio redovno 2011.godine titulom Magistar Arhitekture-diplomirani inžinjer arhitekture. Nakon završetka fakultetskog obrazovanja godinu dana sam radio u Općini Ilidža u odsjeku za urbanizam ( pripravnički staž) od čijeg završetka samostalno radim do danas. Samostalno sam radio na 25 objekata privatnog stanovanja, te nekolicinu poslovnih i ugostiteljskih objekata.

Tema Magistarskog rada koju sam obrađivao: “Rekonstrukcija kasarne Jajce u Sarajevu“, na katedri za Teoriju i historiju arhitekture pod mentorstvom doc.dr.Lemje Chabbouh Akšamije dipl.ing.arh. mi je uvelike odredila pravac interesovanja za nastavak obrazovanja i stručno usavršavanje na katedri za Teoriju i historiju arhitekture. Tema koju ću obrađivati će biti usko vezana za tematiku koja je vezana za rekonstrukciju i restauraciju objekata.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.