Mirza Hulusić

hulusic title=

  • E-mail: mirzahulusic@gmail.com

Mirza Hulusić, rođen 1982. godine u Tuzli, Bosni i Hercegovini. Završio Gimnaziju “Meša Selimović” u Tuzli 2000. godine, 2006. godine diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom školske 2002/2003. i 2003/2004. godine radio kao demonstrator na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetu Nacrtna geometrija. Od 2004. godine radi u Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova. Certificiran za energetsko certificiranje objekata. Tokom rada u struci radio na projektiranju velikog broja stambenih objekata i stambenih naselja sa ukupnom izgrađenom korisnom površinom od cca. 270.000 m2, te na implementaciji i nadziranju projekata iz oblasti stanogradnje u vrijednosti od cca. 180.000.000 KM kao projekt menadžer. Bavi se i prostornim instalacijama, pozorišnim, filmskim i televizijskim scenografijama

Alumnista Network for Democracy Europske asocijacije škola političkih nauka Vijeća Europe, Institute for Development Policy think tank i zagovaračkog centra, IDEA - international debate education association, LIBEK - akademije liberalne politike, FNS fur die Freiheit – Freedom and Property i Open Yale Courses department of Sociology. Počasni nosilac titule Najbolji govornik/debatant BiH 12 godina aktivan u nevladinom sektoru na mnogobrojnim projektima izgradnje demokratskog društva i kulture dijaloga.

Interes: Odnos političkih ideja, master planiranja i kulturnog naslijeđa sa fokusom na istraživanje da li destrukcija kulturnog naslijeđa može i u kojoj mjeri postaje integralni dio istog.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.