Jelena Bajić Šestović

Bajic

  • E-mail: - -

MSc. Jelena Bajić Šestović, dipl.ing.arh., rođena je 2.novembra 1983.godine u Dubrovniku. Osnovnu školu i Gimnaziju „Ivan Goran Kovačić“, opšti smjer, kao nosilac diplome „Luča 1“ završava u Herceg-Novom.

Po završetku srednje škole upisuje Arhitektonski fakultet u Podgorici 2002.god. Fakultet završava u roku sa prosjekom 9,25. Diplomski rad „Urbanistički projekat Sadina u Podgorici“, pod mentorstvom profesora Aleksandra Kekovića, odbranila je sa ocjenom „10“, 2007.godine. Kao apsolvent počinje sa radom u „Doding enterijerima“, a nakon diplomiranja angažovana je u projektantskom birou „Arhitektonski atelje“ u Podgorici, kao projektant-saradnik. Od 2008.god. na mjestu Savjetnika III u Ministarstvu za ekonomski razvoj, sektor za urbanizam, radi na davanjima mišljenja i saglasnosti na urbanističke planove, a učestvuje i u izradi pravilnika vezanih za urbanističku regulativu. Od 2008.godine počinje sa radom na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, prve godine u honorarnom angažmanu, a od 2009. do septembra 2013.god. je angažovana kao saradnik u nastavi na predmetima od druge do četvrte godine. Magistarske studije na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, smjer Urbanistička organizacija prostora upisuje 2010.godine. U januaru 2014.god odbranila je temu pod nazivom "Tipologija otvorenih javnih prostora Herceg-Novog", pod mentorstvom Prof Dr Vladana Djokica, sa ocjenom "A".

Od 2011.godine honorarno je angažovana u birou za planiranje i projektovanje „Inkoplan“ u Podgorici. Dobitnik je Decembarske nagrade grada Podgorice za 2004.godinu, kao najbolji student Građevinskog fakulteta, kao i I nagrade na 13.Salonu urbanizma u kategoriji studentskih radova u Banjaluci, iste godine.

U dosadašnjoj praksi je učestvovala u izradi više planskih dokumenata (Detaljnih urbanističkih planova, Urbanističkih projekata, i Lokalnih studija lokacije na području Podgorice, Ulcinja, Bara i Cetinja), kao i nekoliko projekata stambenih i stambeno-poslovnih objekata u Podgorici, Ulcinju, Budvi i Herceg-Novom. Član je tima za Revalorizaciju kulturnih dobara Crne Gore, tim XIV za područje Herceg-Novog.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.