Ida Hodžić

Ida

  • E-mail: ida_hodzic@hotmail.com

Rođena 29.05.1988. godine u Sarajevu. Po završetku Druge gimnazije Sarajevo, 2007. godine upisuje Arhitektonski fakultet u Sarajevu, na kojem u oktobru 2013. godine stiče titulu Magistra arhitekture – diplomirani inženjer arhitekture. Diplomirala na Katedri za razvoj arhitekture kod doc.dr. Lemja Chabbouh-Akšamija na Intervencijama u ambijentalnim cjelinama – metode zaštite graditeljskog naslijeđa - tema: „Hastahana - Prva vakufska bolnica u Sarajevu“. Po završetku studija posao dobiva u firmi „Hm-Tenax“ d.o.o. (radionica za kamenorezačko-umjetničku obradu kamena).

Oblast interesovanja jeste zaštita graditeljskog naslijeđa, sa naglaskom na restauraciju i rekunstukciju zidanih (kamenih) objekata i elemenata. Aktivno koristi engleski jezik, a pasivno njemački.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.