Nurhan Izairi

Azinovic

  • E-mail: nurhanizairi@gmail.com

 


Datum i mjesto rođenja: 16.11.1961, Tetovo, Makedonija

 

Obrazovanje i obuke:
1980. god.     Gimnazija -“Kiril Pejcinovic”, Tetovo
1989. god.     Univerzitet u Prištini  Gradjevinsko-Arhitektonski Fakultet Diplomirani inzenjer arhitekture,
2004. god.     (4-semestara)
Univerzitet, ECPDuSkoplju-Beograd,Magistrant,Smer UrbaniMenadzment

Radno iskustvo:

1989-1990   Grava SA, BIL-BIENE , ŠVAJCARSKA.
                  Angažiran na projektovanju individualnih i stanbenih zgrada kao i učesnik na konkursu
                  arhitektonsko urbanističko rješenje, Madretch, u Biel - Bienne
1991- 1993  ARHITEKTUR BIRO RITZ HANS, BELWALD, ŠVAJCARSKA, odgovoran projektant na
                  projektima individuanih, stanbenih zgrada, urbanističkih rješenja stanbenih kvartova,
                  ugostiteljskih objekata, učesnik arhitektonskih konkursa  za : Osnovna škola Raron,
                  Kazneno - popravni dom u Sionu, kapela u ried-morelu...
1993           OSNOVAO PROJEKTNI BIRO ,,ATELIE 2,, TETOVO, MAKEDONIJA
2005           LICENCIRAN ZA  PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE
2008           Licenciran : Ekspert za Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu i
                  Tehničku procjenu uticaja na životnu sredinu
2009           Licenca   A , za Proektovanje objekata prvei druge kategorije u R.Makedoniji
2010           LICENCA A. Za reviziju objekata prve i druge kategorije i Licenca  
                               B. Za nadzor objekta prve kategorije

Autor projekata iz oblasti stanbenih objekata, ugostiteljskih objekta, industrijskih,
administrativnih zgrada, sakralnih objekata-džamija, školsih zgrada, zdravstvenih objekata,
projekata infrastrukture, izrada razlićitih urbanistićkih planova, lokalnih, detalnih i generalnih planova.

Iskustva i vještine:

Poznavanje jezika:     albanski, makedonski,

Ostali jezici:
- srpski
- njemački 
- engleski
- francuski

Rad na računaru: Odlično se služi programima: Windows aplikacije, Auto-Cad, Archi-Cad.Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.